aanpak

We stemmen onze aanpak af op de specifieke veranderfase waarin u / de klant zich bevindt.

Afhankelijk van de behoefte bieden we begeleiding in één of meerdere fase.

 

oriëntatie

In dit onderdeel doorgronden we de (toekomstige) klantvraag, zetten we de kansen en bedreigingen van de voedseltransitie scherp op een rij, bepalen we de positie van het huidige bedrijf en onderzoeken we persoonlijke motivaties. Ook hebben we aandacht voor de groepsdynamiek en betrekken we , in overleg, verschillende stakeholders bij de start van het ontwikkelproces.

 


ontwerpen

Op grond van de uitkomsten van de oriëntatiefase zetten we verschillende groeikansen naast elkaar. Op basis van duidelijke selectiecriteria maken we een definitieve keuze voor een ontwikkelscenario. Het businessplan dat wordt samengesteld bestaat uit concrete doelstellingen, organisatievormen, marketing- en verkoopaanpak en activiteitenplanning.

 

 


Opleveren

De integrale planning uit de ontwerpfase vormt de basis voor de uitvoering van operationele activiteiten. We hanteren een agile ontwikkelmethodiek waarmee we in korte periodes deelproducten opleveren en verkoopacties uitvoeren. Na trials met klanten verwerken we feedback voor doorontwikkeling en opvoering van verkoopactiviteiten.

 

 

Optimalisatie

Na de introductie van een product of uitvoering van marketing en sales activiteiten kan Green Passion nog begeleiding geven bij het verder opschalen van de dienstverlening met solide support processen, eventuele product uitbreidingen, verhogen van klanttevredenheid en het stimuleren van consumptie. We evalueren continu en passen de aanpak waar nodig aan na voortschrijdende inzichten.